• 5 VUODEN TAKUU
  • NOPEAT TOIMITUKSET
  • 60 PÄIVÄN AVOIN OSTO

Tarjous: 20% alennus nupista ja vetimistä

Mulen dag vid strand, himmel, hav och äng

Ympäristö & Laatu

Kehitämme Smedbolla tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja muotoilultaan vankkoja. Tuotekehitysprosessin aikana pyrimme jatkuvasti huomioimaan sekä laadun että ympäristön, toimien näin kestävän ja vastuullisen kehityksen puolesta. Meitä sekä meidän toimittajiamme ja kumppaneitamme ohjaa kolme periaatetta: ympäristö, laatu ja suunnittelu, sekä ihmiset. Työskentelemme muuttuvassa maailmassa, mutta päämäärä on aina sama – pyrimme tekemään työtä paremman maailman puolesta ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

Ympäristö

Meidän päätöstemme tulee perustua ympäristöarvoihin kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Noudatamme vähintään säädettyjä lakeja ja määräyksiä ja pyrimme tarjoamaan palvelua, joka ylittää standardien ja lakien vaatimukset.

Kuljetukset

Tehokkaamman kuljetuksen ja pienemmän ympäristövaikutuksen saavuttamiseksi käytämme kuljetusyhtiöitä, jotka kehittävät toimintaansa ja vaatimuksia ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Jätteet

Pyrimme jatkuvasti vähentämään yrityksen jätemääriä. Kaikki metallijäte lajitellaan ja kierrätetään uusiksi metallituotteiksi. Smedbo on liittynyt FTI:n (entinen REPA) ja Grønt Punkt Norwayn kanssa varmistaakseen kartongista, pahvista ja muovista valmistettujen pakkausmateriaalien tehokkaan kierrätyksen.

Raaka-aineet ja kemikaalit

Yhdessä kumppaneidemme kanssa pyrimme tehostamaan raaka-aineiden ja materiaalien käyttöä. Tutkimme REACH-asetuksen mukaisesti luokiteltujen ainesosien mahdollisen sisällön, ja laadimme ja toimitamme tarvittaessa tietoja, kuten käyttöturvallisuustiedotteita.

Tuoteasiakirjat

Kehitysprosessin aikana arvioimme, tarvitaanko tuotteeseen sertifiointeja, merkintöjä ja soveltamista vakiintuneisiin standardeihin, kuten CE-sertifiointiin. Työskentelemme FDV:n kaltaisten valmistumisasiakirjojen kanssa ja annamme teknisiä kuvauksia ja kokoonpano-ohjeita. Osa tuotteistamme ja valikoimistamme ovat myös Sunda Husin ja Byggvarubedömningenin arvioitavina.

Ihmiset

Vain yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella kumppaneidemme kanssa voimme saavuttaa tavoitteemme. Siksi asetamme kumppaneillemme korkeat vaatimukset, joiden mukaan niiden on noudatettava muun muassa näitä seikkoja:

  • Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön noudattaminen
  • Työntekijöillä on turvallinen ja terveellinen työpaikkao
  • Eettisen kaupan sosiaalisia kriteerejä, kuten työntekijöiden ihmisoikeuksia, työympäristöä ja korruption torjuntaa, noudattaen YK:n ja ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) laatimia yleissopimuksia
  • Lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen noudattaminen
  • Työntekijät saavat vähimmäispalkkaa ja työaika on voimassa olevan lainsäädännön mukainen
  • Smedbon kanssa sovittuja ympäristötoimenpiteitä noudatetaan